Hoppa till sidans innehåll

Katrineholm Värmbol BS Årsmöte 13/14

16 MAJ 2013 17:57
Den 30/5 klockan 18:30 håller Katrineholm Värmbol BS sitt årliga årsmöte.
  • Uppdaterad: 18 MAJ 2016 16:29

 

 Kallellse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för Katrineholm Värmbol BS

Datum: 2013-05-30
Tid: 18:30
Plats: Hotell Statt

Dagordning

1.Fastställande av röstläng för mötet.

2. Val av orförande och sekretarare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.a). Styrlelsens verksamhetsberättalse för den senaste versamhetsåret

b).Styrelsens förvaltningberättelse(balans och resultaträkning)för den senaste räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihetför styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhet/räkenskapsåret.

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val av

a)föreningens ordförande för en tid av 1år

b)halva antalet övriga ledarmöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) Eventuella suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

d) 1 revisor jämte supleanter för en tid av 1 år.I detta val får inte styrelsens ledarmöter delta

e)3 ledarmöter i valberedningen för en tid av 1 år,av vilka en skall utses till ordförande

f)beslut om val av ombud till SDF(och ev andra möten där föreningen har rätt att repressenteramed ombud)

13.Övriga frågor.

14.Mötet avslutas.

 

 vamt välkommna

 

 

Skribent: Christoffer Eriksson

FACEBOOK

INSTAGRAM

Postadress:
Katrineholm Värmbol BS - Bandy
Tegnérvägen 6
64136 Katrineholm

Besöksadress:
Tegnérvägen 6
64136 Katrineholm

Kontakt:
Tel: 015012130
E-post: This is a mailto link